Tủ đông

Kangaroo KG235VC1
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG235VC1
5.950.000đ
235L
Kangaroo KG388C1
Tủ động kháng khuẩn Kangaroo KG388C1
7.050.000đ
388L
Kangaroo KG388C2
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG388C2
7.190.000đ
388L
Kangaroo KG388VC2
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG388VC2
7.520.000đ
380L
Kangaroo KG428C1
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG428C1
6.890.000đ
428L
Kangaroo KG488C2
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG488C2
7.890.000đ
488L
Kangaroo KG 268C2
Tủ đông kháng khuẩn KG 268C2
6.520.000đ
268L
Kangaroo KG 298C1
Tủ đông kháng khuẩn KG 298C1
6.490.000đ
298L
Kangaroo KG 298C2
Tủ đông kháng khuẩn KG 298C2
6.550.000đ
298L
Kangaroo KG 468C2
Tủ đông kháng khuẩn KG 468C2
7.890.000đ
460L
Sanaky VH-225W
Tủ Đông Sanaky 165 lít VH-225W
4.990.000đ
165L
Sanaky VH-225A2
Tủ đông Sanaky 175 lít VH-225A2
4.990.000đ
175L
Sanaky VH-255W2
Tủ Đông Sanaky 195 lít VH-255W2
5.350.000đ
255L
Sanaky VH-255A2
Tủ đông Sanaky 208 lít VH-255A2
5.290.000đ
208L
Sanaky VH-285W2
Tủ Đông Sanaky 220 lít VH-285W2
5.630.000đ
220L
Sanaky VH-365A2
Tủ đông Sanaky 270 lít VH-225A2
5.990.000đ
270L
Sanaky VH-405W2
Tủ Đông Sanaky 280 lít VH-405W2
5.990.000đ
280L
Sanaky VH-365W2
Tủ Đông Sanaky 360 lít VH-365W2
5.750.000đ
360L
Sanaky VH-568W2
Tủ đông Sanaky 560 lít VH-568W2
8.990.000đ
560L
Sanaky VH-668W2
Tủ đông Sanaky 660 lít VH-668W2
10.600.000đ
660L
Alaska IF21
Tủ đông Alaska 210 lít IF21
6.890.000đ
210L
Alaska 3067N
Tủ đông Alaska 250 lít 3067N
5.850.000đ
250L
Alaska 3068C
Tủ đông Alaska 250 lít 3068C
6.850.000đ
250L
Alaska 3568C
Tủ đông Alaska 35 lít 3568C
7.250.000đ
350L
Alaska 3567N
Tủ đông Alaska 350 lít 3567N
6.190.000đ
350L
Alaska 3600CI
Tủ đông Alaska 350 lit 3600CI
8.090.000đ
350L
Alaska 4568C
Tủ đông Alaska 450 lít 4568C
8.350.000đ
450L
Alaska 4568N
Tủ đông Alaska 450 lít 4568N
6.950.000đ
450L
Alaska 4600CI
Tủ đông Alaska 450 lit 4600CI
9.150.000đ
450L
Alaska 5068C
Tủ đông Alaska 500 lít 5068C
8.850.000đ
500L
Alaska 5068N
Tủ đông Alaska 500 lít 5068N
8.350.000đ
500L
Alaska 550N
Tủ đông Alaska 550 lít 550N
9.650.000đ
550L
Hiển thị 1 đến 32 trong tổng số 32 (1 Trang)
HOTLINE
0906 786 269
BẢN ĐỒ
TỚI TTĐM MINH TOÀN