Tủ lạnh giá rẻ tại Điện Máy Minh Toàn. Bán trả góp.

Tủ lạnh Samsung


BÁN TRẢ GÓP Tủ lạnh Samsung 208 Lít RT19M300BGS-SV
Samsung RT19M300BGS-SV
Tủ lạnh Samsung 208 Lít RT19M300BGS-SV
5.290.000đ
208L
BÁN TRẢ GÓP Tủ lạnh Samsung 236 Lít RT22M4033S8-SV
Samsung RT22M4033S8-SV
Tủ lạnh Samsung 236 Lít RT22M4033S8-SV
6.090.000đ
236L
BÁN TRẢ GÓP Tủ lạnh Samsung 256 Lít RT25M4033S8-SV
Samsung RT25M4033S8-SV
Tủ lạnh Samsung 256 Lít RT25M4033S8-SV
6.990.000đ
256L
BÁN TRẢ GÓP Tủ lạnh Samsung 364 Lít RT35K5532S8-SV
Samsung RT35K5532S8-SV
Tủ lạnh Samsung 364 Lít RT35K5532S8-SV
10.390.000đ
364L
BÁN TRẢ GÓP Tủ lạnh Samsung 380 Lít RT38K5982SL-SV
Samsung RT38K5982SL-SV
Tủ lạnh Samsung 380 Lít RT38K5982SL-SV
14.490.000đ
380L
BÁN TRẢ GÓP Tủ lạnh Samsung 451 Lít RT46K6836SL-SV
Samsung RT46K6836SL-SV
Tủ lạnh Samsung 451 Lít RT46K6836SL-SV
16.190.000đ
451L
BÁN TRẢ GÓP Tủ lạnh Samsung 502 Lít RT50K6631BS-SV
Samsung RT50K6631BS-SV
Tủ lạnh Samsung 502 Lít RT50K6631BS-SV
16.190.000đ
502L
BÁN TRẢ GÓP Tủ lạnh Samsung Inverter 208 Lít RT20HAR8DDX-SV
208L
INVERTER
BÁN TRẢ GÓP Tủ lạnh Samsung Inverter 236 Lít RT22M4032DX-SV
236L
INVERTER
BÁN TRẢ GÓP Tủ lạnh Samsung Inverter 299Lít RT29K5532DX-SV
Samsung RT29K5532DX-SV
Tủ lạnh Samsung Inverter 299Lít RT29K5532DX-SV
8.990.000đ
299L
INVERTER
BÁN TRẢ GÓP Tủ lạnh Samsung Inverter 319 Lít RT32K5930DX-SV
Samsung RT32K5930DX-SV
Tủ lạnh Samsung Inverter 319 Lít RT32K5930DX-SV
10.490.000đ
319L
INVERTER
BÁN TRẢ GÓP Tủ lạnh Samsung Inverter 360 Lít RT35K5982BS-SV
Samsung RT35K5982BS-SV
Tủ lạnh Samsung Inverter 360 Lít RT35K5982BS-SV
13.990.000đ
360L
INVERTER
BÁN TRẢ GÓP Tủ lạnh Samsung Inverter 360 Lít RT35K5982S8-SV
Samsung RT35K5982S8-SV
Tủ lạnh Samsung Inverter 360 Lít RT35K5982S8-SV
12.190.000đ
360L
INVERTER
BÁN TRẢ GÓP Tủ lạnh Samsung Inverter 380 Lít RT38K5982BS-SV
Samsung RT38K5982BS-SV
Tủ lạnh Samsung Inverter 380 Lít RT38K5982BS-SV
14.590.000đ
380L
INVERTER
BÁN TRẢ GÓP Tủ lạnh Samsung Inverter 452 Lít RT46K6885BS-SV
Samsung RT46K6885BS-SV
Tủ lạnh Samsung Inverter 452 Lít RT46K6885BS-SV
16.490.000đ
452L
INVERTER
BÁN TRẢ GÓP Tủ lạnh Samsung Inverter 538 Lít RS52N3303SL-SV
Samsung RS52N3303SL-SV
Tủ lạnh Samsung Inverter 538 Lít RS52N3303SL-SV
17.590.000đ
538L
INVERTER
Hiển thị 1 đến 16 trong tổng số 16 (1 Trang)